Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

Is the information easy to understand?
(1 = Not easy; 6 = Very easy)

5

Are the contents relevant to your needs?
(1 = Not relevant; 6 = Very relevant)

5

How satisfied are you with the information provided?
(1 = Not satisfied; 6 = Very satisfied)

5

Please give us your comments
If you like us to contact you regarding your comments, please include your contact details.


Trong mùa sinh sản chim yến rời và về nhà yến, thời kỳ chim ghép đôi và làm tổ 1 lần/ngày, thời kỳ chim đẻ và ấp trứng 2 lần/ngày, thời kỳ nuôi và chăm sóc con non 4-5 lần/ngày. Chọn theo hướng Đông, nếu chuồng cu nằm ở một phần ở giữa nhà yến thì có một phần trong nhà yến bị ảnh hưởng nhưng cường độ ánh sáng dưới 0,5 lux không ảnh hưởng đến sinh hoạt chim yến, nếu chuồng cu nằm ở cuối nhà yến cùng hướng Đông thì toàn bộ nhà yến cường độ ánh sáng dưới 0,02 lux, nếu chuồng cu nằm ở cuối nhà yến là hướng Tây thì toàn bộ nhà yến cường độ ánh sáng dưới 0,5 lux và chỉ cần chỉnh sửa ở phòng chim bay dạo. Đầu tiên khi muốn xây dựng nhà nuôi chim yến bạn cần phải khảo sát khu vực mình cần xây dựng có chim ăn, chơi lượn nhiều hay không?
Chi tiết tại: https://yensaobaoquyen.com/dich-vu/tu-van-xay-nha-yen/gia-lai-21.html

Type your question here...

 

Created at 7/9/2020 6:22 PM by  
Last modified at 7/9/2020 6:22 PM by